Tre tvister mellan arbetsgivare och facket i EU-domstolen

Tre mycket viktiga fackliga rättstvister avgjordes i EU-domstolen mellan åren 2005-2008:

Viking Line-målet 2005-2008, Lavalmålet 2007 & Rüffert-målet 2008.

Laval

En konflikt uppstod mellan arbetsgivarsidan och facket, efter att ett byggföretag vägrat teckna kollektivavtal med LO-förbundet Byggnads. Fackförbundet svarade med att inleda en blockad av bygget varpå det drabbade byggföretaget valde att ta ärendet till EU-
domstolen.

Lavaldomen slog fast att värdlandet endast får kräva minimivillkor när det gäller löne- och anställningsförhållanden av utländska företag. Dessutom fastslog EG-domstolen att Lex Britannia strider mot EU:s lag om fri rörlighet för arbetskraft. Ett hårt slag för den fackliga rörelsen.


Viking

Tvisten Vikingmålet berörde en konflikt mellan det finska rederiet Viking Line och Internationella transportarbetarfederationen, ITF samt det finländska facket FSU. Upprinnelsen till konflikten var att rederiet Viking Line vill flagga ut fartyget Rosella frånFinland till Estland. Facket tolkade agerandet som ett uppenbart försök till lönedumpning, Viking Line sågs helt enkelt vilja sänka
kostnaderna genom att låta teckna ett estniskt kollektivavtal snarare än ett finskt.

Fackförbunden svarade med att gå ut i strejk och konflikten blev efter flera turer ett mål för EU-domstolen. Domen i Vikingmålet slog fast att facket i grunden har rätt att vidta drastiska åtgärder och nyttja strejkrätten, men dessa påtryckningsmedel får inte användas på ett sådant vis att den inskränkt den fria etableringsrätten (EU-fördraget artikel 43).


Rüffert

Rüffertmålet handlade om en konflikt i den tyska delstaten Niedersachsen där ett utländskt byggföretag inte ville följa lokala kollektivavtal. Bygget av en kriminalvårdsanstalt upphandlades i enligt med de regler som gäller i Niedersachsen och byggföretaget
Objekt und Bauregie förband sig att följa kollektivavtalets olika delar. Det skulle dock visa sig att den anlitade polska underleverantören inte brydde sig om att följa kollektivavtalet och istället betalade ut löner som motsvarar omkring 46,5% av de fackligt framförhandlade.

När det hela uppdagades valde Niedersachsen att bryta avtalet med byggfirman och samtidigt stämma byggfirman för kontraktsbrott. Det hela ledde till att byggbolaget Objekt und Bauregie gick i konkurs och valde att ta ärende vidare till EU-domstolen. Domstolen fann
att böterna strid mot EU-rätten samt att den tyska delstatslagstiftningen var i strid med EU-rätten, eftersom gästande företag inte kan tvingas teckna lokalt förankrade kollektivavtal.