Fackförbund i Europa

När Sverige valde att gå med i EU var det många fackförbund som ställde sig kritiska till detta, då man menade att den Svenska modellen skulle få svårt att leva kvar. Ute i Europa är styrkeförhållandet mellan arbetsgivare och fack radikalt annorlunda än i de nordiska länderna. Jämförelsevis är endast omkring 25% fackligt anslutna i Europa som helhet vilket bör ställas mot den anslutningsgraden i Sverige och Finland som är högst i världen med sina 70%.

En viktig del i EU-samarbetet är den fria rörelsen och handeln över gränser. Tanken är att medlemsländerna enklare skall kunna utbyta tjänster och arbetskraft. Samtidigt som detta utbyte stimulerar ekonomin ställer det också nya krav på nationalstaternas lagsystem. Det är därför inte speciellt förvånande att flera konflikter mellan fackförbund och arbetsgivare som hamnat i EU-domstolen just handlat om vilka regler som skall gälla för kollektivavtal, lönesättning och arbetsvillkor i det enskilda medlemslandet.

Europafacket representerar de nationella fackförbunden

Precis som varje land väljer att skicka representanter till EU-parlamentet, representeras lokala fackliga organisationer av Europafacket.  Sammantaget företräder Europafacket 36 olika europeiska länder med totalt omkring 60 miljoner medlemmar.

Europafackets uppgift är att driva fackföreningsrörelsens frågor på europeisk nivå, det innebär att man förhandlar med arbetsmarknadens parter och sluter kollektivavtal.