Lex Laval rivs upp

Lex Laval upphör att gälla. Tanken med ändringen är att göra den svenska arbetsmarknaden mer jämlik för både arbetsgivare och anställda. Fri rörlighet skall inte leda till att arbetskraft från andra länder utnyttjas genom kryphål i lagen.

2007 ändrades utstationeringslagen efter Lavaldomen, vilket begränsade fackens möjlighet att använda stridsåtgärder i konflikter med utländska arbetsgivare. Nu har Riksdagen beslutat att Lex Laval rivs upp. Det gör det på nytt möjligt för Svenska fackförbund att rikta stridsåtgärder mot arbetsplatser som använder utländsk arbetskraft och saknar kollektivavtal i Sverige.